Tovar zakúpený v našom e-shope kuriérskou službou na základe vyplneného formulára objednávky na našej internetovej stránke. Využívame služby dodávateľskej spoločnosti GLS alebo 123 kurier ktorá tovar dopravuje nasledujúci pracovný deň od 8:00 do 16:30. Podmienkou je odoslanie objednávky a jej vyfakturovanie do 15:00 hod. v pracovný deň. Výnimkou je Česká republika, kde doručenie tovaru je do 3 pracovných dní odo dňa pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

Ak bude tvoja požiadavka naliehavá a nám to kapacita dovolí, tvoju požiadavku zrealizujeme obratom do 24 hodín.

Doprava ZADARMO pri nákupe nad 1000 EUR.

Pri úhrade objednávky bankovým prevodom bude zaslaný e-mail s variabilným symbolom. Variabilný symbol pre úhradu je číslo faktúry. Akonáhle bude platba poukázaná v prospech nášho účtu, odošleme objednaný tovar a informujeme o tom e-mailom. Pri medzibankových prevodoch je potrebné počítať s pripísaním platby na náš účet v priebehu 2-3 dní. V prípade, že úhrada objednaného tovaru nebude poukázaná v prospech nášho bankového účtu do 7-ich dní, objednávka bude automaticky stornovaná, ak sa strany nedohodnú inak.

Banka: Prima Banka

IBAN: SK88 5600 0000 0064 5779 3001
 

 

Pri preberaní zásielok je nutné skontrolovať počet balíkov a stav zásielky. V prípade nezrovnalosti treba túto skutočnosť uviesť na preberacom protokole. V opačnom prípade, ak je potvrdený preberací protokol, že prevzatá zásielka je v poriadku bude akákoľvek reklamácia zo strany prepravcu zamietnutá.